:: หน้าหลัก :: สมุดเยี่ยม :: กระดานข่าว:: ผู้พัฒนา ::  
ระบบสมาชิก
 
username
password
สถิตินักเรียนวันนี้ ม.ต้น
ช่วงชั้น ปีที่ ห้อง จำนวนทั้งสิ้น ไม่มา คิดเป็น ผู้รายงาน วัน-เวลาที่รายงาน
2 1 1 39 0.00%
2 1 2 40 0.00%
2 1 3 40 0.00%
2 1 4 42 0.00%
2 1 5 41 0.00%
2 1 6 28 0.00%
2 2 1 37 0.00%
2 2 2 39 0.00%
2 2 3 44 0.00%
2 2 4 44 0.00%
2 2 5 40 0.00%
2 2 6 27 0.00%
2 3 1 39 0.00%
2 3 2 41 0.00%
2 3 3 39 0.00%
2 3 4 40 0.00%
2 3 5 38 0.00%
2 3 6 32 0.00%
สถิติบุคลากรวันนี้
จำนวนทั้งสิ้น ไม่มา คิดเป็น ผู้รายงาน วัน-เวลาที่รายงาน
70 0.00%
สถิตินักเรียนวันนี้ ม.ปลาย
ช่วงชั้น ปีที่ ห้อง จำนวนทั้งสิ้น ไม่มา คิดเป็น ผู้รายงาน วัน-เวลาที่รายงาน
3 1 1 35 0.00%
3 1 2 36 0.00%
3 1 3 42 0.00%
3 1 4 44 0.00%
3 1 5 23 0.00%
3 2 1 39 0.00%
3 2 2 40 0.00%
3 2 3 40 0.00%
3 2 4 38 0.00%
3 2 5 27 0.00%
3 3 1 41 0.00%
3 3 2 40 0.00%
3 3 3 38 0.00%
3 3 4 32 0.00%
3 3 5 24 0.00%
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน 1356 คน

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 Tel : 0-4298-1047 Fax : 0-4279-6084