วันต่อต้านยาเสพติดโลก

a11

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการ ธนปกรณ์  อวนป้อง พร้อมคณะครู   นักศึกษาวิชาทหาร และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ในวันอังคารที่  26  มิถุนายน  2561  ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า BigC อำเภอคำตากล้า  ถึงที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการ ธนปกรณ์  อวนป้อง พร้อมคณะครู   นักศึกษาวิชาทหาร และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ในวันอังคารที่  26  มิถุนายน  2561  ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า BigC อำเภอคำตากล้า  ถึงที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร  ผู้เขียนข่าว ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์  อักษรพิม   ภาพ ครูไตรวิท  มงคล

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 เวลา 15:40 น.)