โครงการ TOBE NUMBER ONE

  b2

  นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รอง ผอ.รร.ครส. พร้อมด้วยคุณครูวิษณุ  ดีประเสริญ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า กำกับติดตามโครงการ TOBE NUMBER ONE ระดับอำเภอ โดย นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานการประชุม

   

  รูปภาพกิจกรรม

  b1

   

   

  b3


  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 15:45 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung