โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

  s__18038837
  วันที่ 2 มีนาคม 2564  นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตร กับ นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอคำตากล้า การประกวดเรียงความหัวข้อ "ออมกับ กอช.เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ในโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ กลุ่มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ s__18038826s__18038835s__18038833s__18038831s__18038832

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 11:08 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung