ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

  s__18038814
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายธนปกรณ์  อวนป้อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อหาแนวทางแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง s__18038818s__18038817s__18038816s__18038819

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 10:58 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung