อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1

  111163_210203_2
  อบรมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสุตร 3 สาระการเรียนรู้รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2563  ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 111163_210203_1
  111163_210203_0
  111163_210203
  121163_210203_3

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:46 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung